Projecten / UZ Brussel-gevel

Projectsheet

Vervanging beplanting gevel Louis Tielemans Paviljoen (LTP) door vaste gevelbekleding

Plaats: Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel
Architect: UZ Brussel
Bouwheer: UZ Brussel
Uitvoering: 2018