Projecten / Tervuren- Sint Anna School

Projectsheet

Uitbreiding Sint-Annaschool met 8 klassen in nieuwbouw

Plaats: Rootstraat 34 te 3080 Duisburg
Architect: Architecten.Atelier BVBA
Bouwheer: VZW Vrij Katholiek onderwijs Tervuren en Duisburg
Uitvoering: Start 07/04/2017- 220 werkdagen