Projecten / Quaro

Projectsheet

Nieuwbouw & renovatie van appartementen

Plaats: Rogierlaan 18-20, 1030 Brussel
Architect: Architectenburo Seynave & Partner
Bouwheer: Premis bvba/Quares
Uitvoering: 25/08/2015- 01/03/2017