Projecten / Quares

Projectsheet

De gedeeltelijke afbraak en een uitbreiding van een bestaand pand voor studentenhuisvesting

Plaats: Zavelput 20, 1000 Brussel
Architect: A2D ARCHITECTS BV CVBA
Bouwheer: Quares SHF bise NV
Uitvoering: 02/03/2015- 09/08/2016