Projecten / Leuven-Miniemeninstituut

Projectsheet

Afbraak van bijgebouwen; nieuwbouw van een sanitair blok met volledige afwerking en technische uitrustingen.

Plaats: J.P. Minckelersstraat 14 te 3000 Leuven
Architect: ir. Marc Hendrickx
Bouwheer: Miniemeninstituut vzw
Uitvoering: 25/06/2018- 210 werkdagen