Projecten / Kinderrijk Heverlee

Projectsheet

De bouw van een nieuw kinderdagverblijf

Plaats: Groenveldstraat 40, 3001 Heverlee
Architect: Abetec N.V.
Bouwheer: vzw Kinderrijk
Uitvoering: 06/2011-12/2014     -300 werkdagen