Projecten / Huidevetters

Projectsheet

De bouw van woongelegenheden en een gemeenschapslokaal
copyright foto's © Eli Lammertyn

Plaats: Huidevettersstraat 89, 1000 Brussel
Architect: Zampone Architectuur cvba
Bouwheer: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Uitvoering: start 18/08/2014- 400 werkdagen